“The Power of Decoration―A Viewpoint on Contemporary Kôgei”

Nov,14,2009-Jan,31,2010
The National Museum of Modern Art,Tokyo/Japan
Artist
AOKI Katuyo/AONO Chiho/ISOZAKI Mariko/IMAIZUMI Imaemon XIV/UEKI Hiroko/UEDA Junpei/UEBA kasumi/OTSUKI satoko/OHARA Reira/KAJIKI Naho/KAWABATA Kentaro/KITAMURA Junko/KOSHIKAWA Kumiko/SAITO Daisuke/SAGO Michiko/SHINOZAKI Yumiko/SUZUKI Hideaki/SOMEYA Satoshi/TAKAISHI Jiro/TAKAMURA Takashi/TANAKA Tomomi/TOKUMARU Kyoko/TOMITA Mikiko/NAKAMURA Makiko/HATTORI Makiko/HANAZUKA Ai/MASUMOTO Keiko/MURAKAMI Ai/MORINO Akito
タイトルとURLをコピーしました